Inception poster – Russian constructivism

För detta projekt var uppgiften att skapa en poster för en redan existerande film, och att även göra det i en stil som kallas Russian Constructivism. Jag valde att göra en poster för filmen Inception och där lyfta fram DiCaprio som någon form av ledare. Inspiration hämtade jag från äldre posters som gjordes under den period då denna konst-stil var aktiv, och man kan tydligt se samma användande av färg, form och typografi. En textur ger även illustrationen en mer old-school look, för att ge intrycket av att den faktiskt skapades under den nämnda perioden.

Mockup från: creativebooster.net

Top