No face


Detta är en utav mina första foto-manipulationer och lite det som väckte intresset för att fortsätta experimentera med bilder. Trots att jag idag ser på bilden med nya ögon som hade velat ändra och förbättra vissa delar, så tycker jag fortfarande väldigt mycket om den.